หน้าแรก

รักษ์สุขภาพกับออกซิแคร์

รักษ์สุขภาพกับออกซิแคร์

เข้าสู่ระบบWho's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การตรวจสมรรถภาพสายตา
เป็นการวัดความสามารถของสายตาในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1. ทดสอบการมองภาพคมชัด ของสายตาทั้งในระยะใกล้และระยะไกล 2. การมองภาพ 3 มิติ เป็นการวัดความสามารถที่จะบอกว่าวัตถุใดอยู่หน้าหรือหลังอยู่ใกล้หรือไกล 3. การแยกสี (Color Vision) เป็นการตรวจการเห็นสีของวัตถุ จะตรวจเฉพาะการมองระยะไกล 4. การตรวจลานสายตา (Visual Field) เป็นการทดสอบว่าสามารถเห็นภาพได้กว้างมากน้อยแค่ไหน ซึ่งโรคบางอย่างจะทำให้ลานสายตาแคบลงได้ เช่น ต้อหิน
การเตรียมตัวสำหรับผู้รับ [ … ]
 
การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Pulmonary Function Test)
Image from Internet เป็นการตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้า และออกจากปอด โดยอาศัยเครื่องมือที่ใช้วัด เรียกว่า ?Spirometer? การตรวจสมรรถภาพปอดจะสามารถบ่งชี้ถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่จะมีอาการเกิดขึ้น การเตรียมตัวสำหรับผู้รับการตรวจการทำงานปอด
1. งดออกกำลังกายก่อนตรวจอย่างน้อย 3 [ … ]
 
ทำความรู้จักกับอาชีวอนามัย

อาชีวอนามัย หมาย ถึง การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึงการป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO ) และองค์การแรงงานระห [ … ]

 
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
เป็นการตรวจวัดความสามารถในการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้างด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer) เพื่อหาระดับเริ่มได้ยิน (Hearing threshold) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะสูญเสียการได้ยินจากการทำงาน
1. ระดับความเข้มของเสียง (Intensity) คือ ระดับความดังของเสียง มีหน่วยวัดเป็น ? [ … ]
 
การเอกซ์เรย์ทรวงอก

การเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)

 

วัตถุประสงค์หลักในการเอกซเรย์ทรวงอกสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ คือ เพื่อตรวจหาวัณโรคปอดระยะแรก ที่อาจจะยังไม่มีอาการเมื่อเป็นวัณโรคปอด ฟิล์มเอกซเรย์จะเห็นเป็นจุดทึบ หรือเป็นหย่อมทึบที่เนื้อปอด ซึ่งต้องตรวจเพิ่มเติมว่าจุดหรือรอยทึบที่เห็นนั้น เป็นวัณโรคปอดหรือไม่ เช่น ตร [ … ]

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2